scripts
WorkyWords schrijft scripts en 'voice over' teksten voor (bedrijfs- of voorlichtings)films, webvideo, webtv en fotoromans.